NAL Asuntojen asukastyytyväisyys jälleen korkealla

Vuoden 2023 asukastyytyväisyyskyselyn keskiarvosana oli poikkeusvuosista huolimatta jälleen 4,0.

Kyselyn kokonaisarvosanaksi tuli 4,0 (asteikolla 1–5), vuonna 2022 tulos oli myös 4,0. Toukokuussa toteutettuun kyselyyn saatiin ennätysmäärä vastauksia. Noin 20 % asukkaista eli 456 asukasta vastasi kyselyyn.

”Vastausten runsas määrä ilahduttaa todella!” kommentoi NAL Asuntojen vuokraustoimen johtaja Päivi Ojala.

Hyvänkuntoisia asuntoja ja kiitettävää palvelua

Suuri osa NAL Asuntojen asukkaista pitää asuntojensa kuntoa hyvänä (4,3) ja viihtyvät kodissaan (4,2). Asuntojen kunnon arvosana (4,3) nousi viimevuotisesta arvosanasta (4,1). Avoimissa palautteissa asuntoja kuvailtiin kodikkaina ja pohjaratkaisuja järkevinä. Asunnon kokonaiskeskiarvo nousi viimevuodesta (4,2). Viime vuoteen verrattuna yleisten tilojen siisteys koettiin myös parempana (3,7).

”Huoneistokorjauksiin on tehty merkittäviä investointeja viimeisten vuosien aikana. On hienoa nähdä, miten panostukset näkyvät asukkaiden tyytyväisyydessä asuntojensa kuntoon.” kommentoi Samuli Killström, NAL Asuntojen toimitusjohtaja.

Poikkeusvuosista ja vuokrankorotuksista huolimatta ”NAL Asunnot vuokranantajana” kohta sai jälleen kaikista korkeimmat arvosanat. Asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä etenkin NAL Asuntojen vuokravalvontaan (4,5) sekä saamaansa palveluun (4,4). Avoimissa palautteissa korostui miten asukkaat arvostavat NAL Asuntojen joustavuutta ja NAL Asuntojen henkilökuntaa kuvailtiin lähestyttävänä ja mukavana.

”Se, että meidät edelleen nähdään kaikesta huolimatta 4,4 arvosanalla vuokranantajana on todella huikeaa!” Samuli Killström toteaa.

Kokonaistyytyväisyyttä ja suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku laski hieman viime vuodesta, ollen nyt 39. Kuitenkin edelleen yli puolet eli n. 56% suosittelisi NAL Asuntoja vuokranantajaksi tuttavilleen erittäin todennäköisesti (arvosana 9 tai 10, asteikolla 1–10). Moni vastaaja kertoikin muuttaneensa NAL Asunnoille ystävänsä tai tutun suosittelemana.

Vuokrankorotusten vaikutukset ja hankintoja pihoille

Nykyinen maailmantilanne näkyi asukaskyselyn keskiarvoissa. Elinkustannusten nousu ja viimevuoden vuokrankorotukset vaikuttivat asukkaiden kokemukseen NAL Asuntojen kohtuuhintaisuudesta, jonka arvosana laski edellisvuodesta (4,2) ollen nyt 4,0. Avoimissa palautteissa monet kertoivat kuitenkin valinneensa NAL Asunnot halpojen vuokrien takia.

Kehitettävää asukkaat näkevät asuintalojen piha-alueissa (3,7) sekä ulkoalueiden siisteydessä (3,5). Huoltoyhtiöiden tavoitettavuudessa nähdään myös parannettavaa (3,7). Palautteiden pohjalta on oltu tiiviisti yhteydessä huoltoyhtiöihin, tavoitteena kehittää toimintaa ja parantaa palvelun laatua.

Avoimissa vastauksissa esitettiin myös toiveita talojen yleisten tilojen sekä piha-alueiden viihtyisyyteen ja siisteyteen liittyen. Asukkaat toivoivat pihoille uusia keinuja, grillikatoksia sekä urheiluvälineitä.

Asukkaiden kokemus vaikutusmahdollisuuksista laski hieman viimevuodesta (3,7). Palautteissa ilmeni, etteivät kaikki asukkaat olleet tietoisia asukastoimikunnan tarjoamista mahdollisuuksista. Tämän perusteella tiedotusta asukastoimikunnista pyritään lisäämään, jotta asukkaat voivat tietoisemmin vaikuttaa oman taloyhtiönsä hankintoihin.

 

”Luotettava, helposti lähestyttävä, parhain vuokranantaja joka nuorella voi olla.” – asukas

Avoimissa palautteissa kiiteltiin erityisesti NAL Asuntojen antamaa mahdollisuutta. Moni koki saaneensa asunnon juuri oikeaan aikaan.

”NAL Asunnot oli ainut vuokranantaja, joka auttoi minua huonossa elämäntilanteessa tarjoten heti asunnon.” – asukas

Erityiskiitosta saivat tänä vuonna myös asumisohjaajat. Avoimissa palautteissa asumisohjaajat koettiin hyödyllisiksi ja avuliaiksi. Asukkaat arvostivat asumisohjaajien tuomaa tukea ja mahdollisuutta kysyä neuvoa, kun sitä kaipaa.

” Häneen on matala kynnys ottaa yhteyttä ja on mahtavaa, että asukkailla on jokin läheinen henkilö, keneltä kysyä asumiseen liittyvistä asioista.” – asukas

” Kun muutin tänne, olin vähän hukassa enkä ollut varma, miten kaikki toimii. Asumisohjaaja kävi kanssani koko talon läpi ja auttoi kaikessa. ” – asukas

Kyselyn vastaukset käydään läpi tarkkaan ja välitetään tarvittaessa eteenpäin yhteistyökumppaneille. Kuten edellisvuosina, asukkaiden toiveet otetaan huomioon ja niitä pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

”Asukaskysely on toiminnallemme todella tärkeä ja arvokas työkalu, jonka kautta pystymme kehittämään toimintaamme eteenpäin.” sanoo Samuli Killström, NAL Asuntojen toimitusjohtaja.

Ensi vuonna kysely tullaan järjestämään jo alkuvuodesta. Aikaistamalla kyselyä asukkaiden toiveita voidaan huomioida aiemmin ja käydä läpi ennen seuraavaa budjettikautta.