Tavoitteenamme on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä ja ilmastoystävällisistä teoista tunnettu vuokranantaja, joka rakentaa asioita kestävästi sekä kantaa vastuuta yhteisestä tulevaisuudesta.

Vastuullisuus on on myös tärkeä osa NAL Asuntojen strategiaa. Vastuullisesti on yksi kolmesta toimintaamme määrittävästä arvosta.

Vastuullisuusohjelma 2021–2023

vastuullisuusohjelma-nal-asunnot-tiedote

NAL Asunnot julkaisi ensimmäisen vastuullisuusohjelmansa syksyllä 2021. Ohjelma linjaa keskeisimmät vastuullisuusteemat ja tavoitteet, joiden avulla yhtiö pyrkii kehittämään toimintaansa yhä kestävämmäksi vuosina 2021–2023.

NAL Asuntojen toimintaympäristöön liittyvien megatrendien, sidosryhmien odotusten sekä yhtiön toiminnan sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristövaikutusten pohjalta on muodostettu neljä pääteemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelma rakentuu. Teemat ovat viihtyisiä koteja nuorille, ilmastoystävällinen asuminen, hyvinvoiva henkilöstö ja reilu liiketoiminta. Seuraamme näitä vastuullisuusteemoja eri näkökulmien kautta. Jokaiselle teemalle ja näkökulmalle on määritelty omat vastuullisuustavoitteet, joiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme entisestään.

Viihtyisiä koteja nuorille

Tarjoamalla kohtuuhintaisia koteja nuorille aikuisille, tuemme nuorten itsenäistymistä, työelämään siirtymistä ja ehkäisemme syrjäytymistä ja asunnottomuutta. Huolehdimme asukkaiden hyvinvoinnista sekä turvallisesta ja viihtyisästä asumisesta. Lisäksi mahdollistamme asumisen yhteisöllisyyden.

Olemme nuorille turvallinen, vakaa ja välittävä vuokranantaja.

Ilmastoystävällistä asumista

Teemme osamme hiilineutraalien kaupunkien saavuttamiseksi edistämällä kiertotaloutta ja motivoimalla asukkaita ekologisempaan asumiseen.

Tavoitteenamme on rakennuttaa ja ylläpitää kohteita kestävästi. Edistämme energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä ja vähennämme näin ilmastopäästöjä.

Hyvinvoiva henkilöstö

Tyytyväisten asukkaiden takana on hyvinvoiva henkilöstö. Huolehdimme henkilöstömme viihtyvyydestä ja tyytyväisyydestä sekä varmistamme terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet.

Annamme henkilöstöllemme myös mahdollisuuden kehittää osaamistaan.

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullisen toimintamme lähtökohtana on eettinen ja reilu liiketoiminta, joka luo lisäarvoa sidosryhmillemme. Syrjinnän ehkäisy on yksi tärkeimmistä liiketoiminta-periaatteistamme.

Huolehdimme myös avoimuudesta rahavirroissa.

Vastuullisuuslupaukset 2030

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta on myös laadittu jokaiselle teemalle vastuullisuuslupaus. Lupauksiin pyrimme vuosittaisten vastuullisuustavoitteiden avulla.

vastuullisuusohjelma-teemat-ja-lupaukset