NAL Asuntojen asukastyytyväisyys nousi

NAL Asuntojen vuosittaisen asukastyytyväisyyskyselyn tulokset paranivat edellisestä vuodesta.

Kokonaisarvosanaksi tuli 4,0 (asteikolla 1–5), kun vuonna 2021 tulos oli 3,9. Toukokuussa toteutettuun kyselyyn saatiin 396 vastausta (n. 19% asukkaista).

Edullista asumista ja hyvää palvelua

Suuri osa NAL Asuntojen asukkaista pitää asuntonsa vuokraa kohtuullisena ottaen huomioon asunnon tason, koon ja sijainnin (4,2). Asukkaat viihtyvät kodissaan (4,3) ja sen kuntoa pidetään hyvänä (4,1). Myös avoimissa palautteissa asumisen edullinen hinta ja asuntojen hyvä hinta-laatusuhde korostui. Moni mainitsi, ettei heillä olisi varaa markkinahintaiseen vuokraan heidän tuloillaan.

Korkeimmat arvosanat tulivat viimeisten vuosien tapaan kohdasta ”NAL Asunnot vuokranantajana”. Asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä NAL Asuntoihin vuokranantajana (4,5) sekä saamaansa palveluun (4,4).

Viime vuoteen verrattuna asukkaat kokivat tulevansa paremmin kuulluiksi ja vaikutusmahdollisuuksiensa lisääntyneen (3,9). Myös viestintään ollaan todella tyytäväisiä ja viestinnän eri osa-alueiden arvosanat nousivat edellisistä vuosista (kokonaisarvosana 4,4).

”Olemme panostaneet paljon viestintään viime vuosina. On todella hienoa, että tämä näkyy myös asukkaille positiivisesti.” , sanoo NAL Asuntojen viestintä- ja markkinointisuunnittelija Riikka Teelmäki.

Kokonaistyytyväisyyttä ja suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku nousi sekin hieman viime vuodesta, ollen nyt 45. Tämä tarkoittaa, että n. 58% suosittelisi NAL Asuntoja vuokranantajaksi tuttavilleen erittäin todennäköisesti (arvosana 9 tai 10, asteikolla 1–10). Usea vastaaja myös kertoi muuttaneensa NAL Asunnoille ystävän suosituksesta.

Parempaa yhteishenkeä ja viihtyisämpiä pihoja

Kehitettävää asukkaat näkevät esimerkiksi asuintalojen yhteishengessä (3,3), asukastoimikunnista ja asukaskokouksista viestimisessä (3,4) sekä ulkoaluiden ja yhteisten tilojen siisteydessä (3,6). Myös vikailmoituksiin voitaisiin reagoida nopeammin (3,6).

Myös avoimissa vastauksissa esitettiin toiveita joidenkin talojen yleisten tilojen sekä piha-aluiden viihtyisyyteen ja siisteyteen.

”Tulemme tekemään merkittäviä kiinteistöjemme ylläpitoa koskevia muutoksia vielä vuoden 2022 aikana. Toivomme, että nämä muutokset lisäävät asukkaidemme tyytyväisyyttä näillä osa-alueilla”, kertoo NAL Asuntojen vuokraustoimen johtaja Päivi Ojala.

Osassa taloissa haasteena oli rauhattomuus, johon toivottiin panostusta.

”Täällä pääsee kasvamaan ja oppimaan miten omaa kotia hoidetaan”

Avoimissa palautteissa kiiteltiin muun muassa kattavia palveluita ja asumisen helppoutta. Moni koki todella hyödyllisenä mahdollisuuden saada tukea ja apua tarvittaessa sekä helppouden kysyä mitä vain asumiseen liittyvää.

”Jos tarvitsee apua, sitä on saatavilla. On helpottavaa tietää, ettei tarpeen tullen tarvitse olla yksin.” – asukas

Vuokranantajana NAL Asuntoja kuvattiin helposti lähestyttäväksi ja joustavaksi. Monille asuminen NAL Asunnoilla oli ensimmäinen kokemus itsenäisestä asumisesta, jolloin turvallinen vuokranantaja ja matala kynnys kysyä tuntuivat erityisen merkittävältä.

Myös asukastoiminta sai kiitosta.

”Muuttaessani NAL:lille olen ollut positiivisesti yllättynyt miten paljon on ollut kaikkea kivaa toimintaa ja vielä maksutta. Olen ollut siitä todella kiitollinen ja saanut ystäviä ja tekemistä.” – asukas.

Asukkaat esittivät myös paljon omia talojaan koskevia konkreettisia toiveita liittyen esimerkiksi pihojen tai talojen yhteistilojen varusteluun.

Kyselyn vastaukset käydään läpi huolella ja välitetään myös yhteistyökumppaneille. Edellisten vuosien tapaan pohditaan, mitä asukkaiden toiveista voidaan toteuttaa ja miten toimintaa voidaan kehittää. Viime vuoden kyselyn toiveiden pohjalta taloille muun muassa asennettiin sälekaihtimia, hankittiin pihoille kalusteita ja pesutupiin kuivausrumpuja sekä asennettiin uusi ovikoodijärjestelmä.

”Olen äärimmäisen iloinen kyselyn kokonaistuloksesta sekä siitä, että asukkaat kokevat, että meitä on helppo lähestyä ja että autamme. Olemme tämän eteen tehneet paljon töitä, ja haluamme, että nuoret saavat meiltä hyvät lähtökohdat asumisen alkuun. Tulevan vuoden aikana mietimme uusia palveluita asukkaillemme ja pyrimme löytämään ratkaisuja mm. talojen turvallisuuden lisäämiseksi sekä asukastoiminnan aktivoimiseksi.”, sanoo Päivi Ojala.