NAL Asuntojen asukkaat jälleen tyytyväisiä asumiseensa

Kevään 2021 asukastyytyväisyyskyselyissä NAL Asunnot sai keskiarvoksi 3,9 (asteikolla 1–5).

Kyselyitä tehtiin tänä keväänä kaksi. Alkukeväästä NAL Asunnot osallistui KOVA ry:n (Kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat) jäsenten yhteiseen kyselyyn, minkä lisäksi asukkaat vastasivat vuosittaiseen NAL Asuntojen omaan kyselyyn.

KOVA:n kyselyyn osallistui 587 vastaajaa (n. 27% asukkaista) ja vuosittaiseen asukaskyselyyn 400 (n. 18% asukasta). KOVA ry:n kyselyssä oli mukana 20 KOVA:n jäsenyhteisöä.

Asuntojen hinta-laatusuhde ja asiakaspalvelu keräsivät kiitosta

NAL Asuntojen asukkaat ovat KOVA:n kyselyn mukaan hieman keskimääräistä tyytyväisempiä asumiseensa (NAL Asunnot 3,94, koko aineiston keskiarvo 3,83). Myös kokonaistyytyväisyyttä ja suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku on NAL Asunnoilla keskimääräistä korkeampi (NAL Asunnot 46, keskiarvo 38).

Kokonaistyytyväisyydestä vuokrasuhteeseen NAL Asunnot sai kyselyn toimijoista toiseksi parhaan tuloksen (4,39). Osion kysymykset koskivat yleistä tyytyväisyyttä vuokranantajaan, asunnon hinta-laatusuhteeseen ja vuokratasoon, asiakaspalveluun sekä vuokranantajan imagoon. Asuntojen hinta-laatusuhteeseen asukkaat olivat erityisen tyytyväisiä, se sai arvosanaksi 4,4. Erinomaiset arvosanat asukkaat antoivat myös asuinympäristöstä (asuinympäristön sijainti, viihtyisyys, palvelut, turvallisuus ja liikenneyhteydet) 4,16.

Huonoimmat yksittäiset arvosanat tulivat KOVA:n kyselyssä äänieristyksestä (3,2) sekä asuintalojen rauhallisuudesta (3,4).

Kyselyssä mitattiin ensimmäistä kertaa myös asukkaiden tyytyväisyyttä ympäristökuormituksen vähentämistä tukeviin ratkaisuihin. Osion kysymykset koskivat esimerkiksi energian- ja vedenkulutuksen vähentämistä tukevia ratkaisuja, jätteiden lajittelumahdollisuuksia sekä ja ohjeistuksia ekologisiin valintoihin. NAL Asunnot sai tästä osioista kyselyn toimijoista korkeimman arvosanan (3,71).

Lisää asukastapahtumia ja pihoihin panostamista

NAL Asuntojen oman kyselyn tulokset laskivat hieman edellisestä vuodesta. (2021: 3,9, 2020: 4,0), mutta olivat edelleen hyvällä tasolla. Parhaimman keskiarvon (4,4) sai edellisvuoden tapaan osio ”NAL Asunnot vuokranantajana”. Vuokranantajana NAL Asuntoja kuvattiin reiluksi, helposti lähestyttäväksi, turvalliseksi ja välittäväksi. Asukkaiden mielestä asioita on helppo hoitaa ja ”aina voi soittaa ja saada apua”. Tyytyväisimpiä oltiin vuokran kohtuullisuuteen (4,3), asiakaspalveluun (4,4), viestintään (4,3) ja asunnon kuntoon (4,1).

Suurimpana syynä muuttaa NAL Asunnoille asukkaat mainitsivat edullisen vuokran. Myös sijainti, nuorille sopivat palvelut sekä vuokrasuhteen luotettavuus ja turvallisuus nostettiin esille.

”Etsin alunperin edullista vuokra-asuntoa, sillä nuorempana minulla ei ollut mahdollisuutta maksaa markkinavuokraa näin lähellä työpaikkaani.”

– Asukas

”Edullinen ja turvallinen vuokranantaja, en halunnut kotoa muuttaessa yksityiselle ja nalin tarjoama tuki oli tuolloin todella hyvä ensivuokraajalle!”

– Asukas

Eniten parannettavaa asukkaat näkivät asuintalojen yhteishengessä (3.4), asukastoimikunnista ja asukaskokouksista viestimisessä (3,3) sekä yleisten tilojen siisteydessä (3.5).

Asukkaat toivoivat lisäksi esimerkiksi helppoutta asunnon vaihtamiseen, lisää asukastapahtumia, selkeämpää tiedottamista, pihoille pöytiä ja grillejä sekä enemmän englannin kielistä viestintää.

Tulosten avulla kehitetään asukastyytyväisyyttä edelleen

Kyselyn tulokset ja avoimet vastaukset käsitellään huolella ja välitetään myös yhteistyökumppaneille. Edellisten vuosien tapaan käymme läpi, mitä asukkaiden toiveista on mahdollista toteuttaa ja miten voimme toimintaamme parantaa. Viime vuoden kyselyn toiveiden perusteella taloille on hankittu muun muassa pihagrillejä ja pyykinkuivaustelineitä, muutettu saunavuorojen varausjärjestelmää sekä vaihdettu huoltoyhtiöitä.

”Asukastyytyväisyys on meillä NAL Asunnoilla erittäin tärkeä asia ja olen aidon iloinen siitä, että meidät nähdään edelleen luotettavana vuokranantajana ja meidän asiakaspalvelu on erittäin hyvällä tasolla. Hienoa, että myös ympäristön eteen tekemämme työ alkaa näkyä asukkaille.  Toiminnan kehittämisen näkökulmasta saamamme avoimet vastaukset ovat hyvin arvokkaita ja niidenkin avulla toivottavasti näemme jatkossa entistä tyytyväisempiä asukkaita kodeissaan, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Samuli Killström.”