Asukastyytyväisyys NAL Asunnoilla korkeaa

Vuoden 2020 asukastyytyväisyys-
kyselyn tulokset kertovat, että valtaosa NAL Asuntojen asukkaista on hyvin tyytyväisiä asumiseensa.

Kokonaistyytyväisyys kyselyssä oli 4 (asteikolla 1—5). Tulos nousi hieman edellisestä vuodesta, jolloin se oli 3.9. Jokavuotinen kysely toteutettiin toukokuussa.

Kyselyyn vastasi 468 asukasta (n. 23% kaikista asukkaista).

Reilu ja helposti lähestyttävä vuokranantaja

Kaikista korkeimmat pisteet (4.4) asukkaat antoivat osiosta ”NAL Asunnot vuokranantajana”, jossa asukkaat arvioivat NAL Asunnoilta saamaansa palvelua yleisesti ja tyytyväisyyttä vuokrasuhteeseen. Avoimissa vastauksissa asukkaat kuvasivat NAL Asuntoja vuokranantajana muun muassa sanoilla reilu, luotettava, välittävä, helposti lähestyttävä ja joustava.

NAL (Asunnot) on isona vuokranantajana turvallinen, rehellinen ja auttavainen. On mahtavaa, kun apua saa aina jostain. NAL (Asunnot) eroaa siten, että haluaa hyvää nuorille ja on vastuullinen ja hoitaa asiat hyvin ja kuuntelee asukkaita. – asukas.

Asukkaiden suositteluhalukkuutta ja kokonaistyytyväisyyttä mittaava niin sanottu NPS-luku* on sekin NAL Asunnoilla erittäin hyvä (52). Asukkaista 63% antoi arvosanan 9 tai 10, eli suosittelisi NAL Asuntoja vuokranantajana tuttavilleen erittäin todennäköisesti.

Myös viestinnästä (4.3) ja asuntoa (4.2) koskevista kysymyksistä asukkaat antoivat korkeat pisteet. Suurin osa asukkaista kokee asunnon kunnon hyväksi (4.3), pohjaratkaisun onnistuneeksi (4.1) ja vuokransa kohtuulliseksi asunnon tasoon, kokoon ja sijaintiin nähden (4.4).

Parempaa yhteishenkeä ja lisää saunavuoroja

Kehitettävää asukkaiden mielestä on muun muassa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksissa (3.7) ja asuintalon yhteishengessä (3.2). Asukkaat toivoivat vuokranantajalta esimerkiksi aktiivista puuttumista talojen mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja lisää asukastoimintaa.

Osassa taloista parannusta toivottiin piha-alueiden ja rappukäytävien siisteyteen. Yleisarvosana huoltoyhtiön palveluista kuitenkin nousi edellisestä vuodesta merkittävästi (3.3) ja oli nyt 3.8.

Asukkaat toivoivat lisäksi esimerkiksi lisää saunavuoroja, piha-alueiden kehittämistä  ja enemmän viestintää englanniksi.

Käsittelemme kyselyn tulokset ja jokaisen annetun palautteen huolellisesti ja pohdimme, miten niiden perusteella voisimme vielä toimintaamme kehittää ja mitä asukkaiden toiveista on mahdollista toteuttaa. 

* NPS-luku (Net Promoter Score) muodostetaan kysymyksen “Miten todennäköisesti suosittelisit organisaatiotamme ystävälle tai tuttavalle asteikolla 0–10?” vastausten perusteella. (0=erittäin epätodennäköisesti, 10= erittäin todennäköisesti).

Vastaajat luokitellaan vastauksensa mukaan kolmeen luokkaan: arvostelijat (0–6), passiiviset (7–8) ja suosittelijat (9–10). NPS-luku saadaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta.

Asukastyytyväisyys

Tagged with: ,