Asukastyytyväisyys NAL Asunnoilla nousi

NAL Asuntojen vuoden 2024 asukaskyselyn keskiarvosana nousi edellisvuodesta, ollen nyt 4,1.

Kyselyn kokonaisarvosanaksi tuli 4,1 (asteikolla 1–5), vuonna 2023 tulos oli 4,0. Kysely toteutettiin tänä vuonna heti alkuvuodesta ja kyselyyn saatiin ennätysmäärä vastauksia. Noin 31 % asukkaista eli 680 asukasta vastasi kyselyyn ja jokaisesta talosta vastasi vähintään yksi asukas.

On todella hienoa saada tällainen ennätysmäärä vastauksia kyselyyn!” Sanoo NAL Asuntojen väliaikainen toimitusjohtaja Jaakko Ruokola.

Yhteistyö huoltoyhtiöiden kanssa näkyy tuloksissa

Tyytyväisyys asuntoihin on pysynyt tasaisena vuosien saatossa, vaihdellen 4,1 ja 4,2 välillä. Vuonna 2024 asunnot saivat kokonaisarvosanaksi 4,1.

Suuri osa kyselyyn vastaajista kokee, että talojen yleiset tilat vastaavat heidän tarpeitaan (4,2). Talojen yhteishenki koetaan myös paremmaksi kuin edellisvuosina (3,4). Piha-alueiden arvosana (3,9) nousi viimevuotisesta arvosanasta (3,7). Avoimissa vastauksissa käy ilmi, että tietyille pihoille kaivattaisiin lisää viihtyvyyttä ja penkkejä, hiekkalaatikoita tai keinuja. Kuitenkin kaikki asuintalon ja huoltoyhtiön palveluihin liittyvät arvosanat nousivat viime vuodesta.

”Kyselyn monessa kohtaa nousseet vastaukset osoittavat, että viime vuonna tehty työ on tuottanut tulosta. Tästä on hyvä jatkaa.” – Jaakko Ruokola toteaa.

Yhteistyö ja jatkuva kommunikaatio NAL Asuntojen ylläpidon ja huoltoyhtiöiden välillä on siis selkeästi tuottanut tulosta. Tänäkin vuonna asukaskyselyn vastauksia jaetaan niitä koskeville huoltoyhtiöille, tavoitteena parantaa palvelun laatua entisestään.

Kohtuuhintaista asumista ja asumisohjaajien tuoma tuki

Avoimissa palautteissa korostuu edelleen se, kuinka moni on muuttanut NAL Asunnoille halpojen vuokrien takia. Vastauksista käy ilmi, kuinka NAL Asunnot on ollut monelle nuorelle viimeinen vaihtoehto vaikeassa tilanteessa, ja oman kodin löytäminen on auttanut saamaan elämän pyörimään.

”Minulla oli vaikeuksia saada asuntoa henkilökohtaisista syistä. NAL Asunnot eivät kyseenalaistaneet minua tai kykyäni olla hyvä vuokralainen.” – asukas

”On ilo kuulla, että monet ovat saaneet meiltä asunnon juuri sopivaan aikaan ja päässeet sitä kautta rakentamaan elämäänsä omilla ehdoillaan.” kommentoi NAL Asuntojen vuokraustoimen johtaja Päivi Ojala.

Arvosanoissa kokemus vuokrien kohtuuhintaisuudesta on ollut laskussa koronavuosista lähtien, ollen tänä vuonna 3,8. Viime vuoden korkea inflaatio sekä nousseet korko- ja ylläpitokustannukset pakottivat NAL Asuntoja nostamaan vuokria, joka ymmärrettävästi on aiheuttanut asukkaissa huolta. NAL Asuntojen talousarviot on kuitenkin laadittu siten, että kaikessa missä vain voidaan, säästetään ja sillä tavoin vuokrankorotukset pyritään pitämään jatkossa niin kohtuullisina kuin mahdollista.

Kehitettävää asukkaat näkevät myös vaikutusmahdollisuuksissa (3,7) ja monet kaipaisivatkin lisätietoa asukastoiminnasta ja asumisohjaajan palveluista. Asumisohjaajan palveluita käyttäneet kommentoivat, että olivat saaneet ohjaajilta tukea asumiseen ja arkeen.

”Asumisohjaajalle voi puhua kaikesta ja häneltä saa vastauksia kaikkiin taloon ja asumiseen liittyviin kysymyksiin. On ihana ymmärtää, että meidän talossamme on joka viikko Asumisohjaaja, jonka luokse voi tulla ja pyytää apua tai muuten vaan jutella!” – asukas

Asukastoimintaan tulee yhteishallintolain uudistuksen myötä muutoksia, joiden myötä kynnystä osallistumiseen madalletaan. Tavoitteena olisi helpottaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa oman talonsa asioihin.

” Kiitos NAL Asunnot <3 Rakastan teitä!” – asukas

Avoimissa palautteissa oltiin erityisen iloisia asunnoista, jotka tuntuivat kodeilta.

”Asunto on minulle ensimmäinen, joka tuntuu oikeasti kodilta.” – asukas

”Rakastan uutta asuntoa, se on täydellinen minulle!”– asukas

”Tulen ikuisesti muistamaan sen päivän, kun pääsin avaamaan oven ensimmäistä kertaa. Asunnossa on tosi kivan neutraalit värit, joka mahdollistaa itselle mieluisten värien käytön sisustuksessa. Rakastan erityisesti tätä ihanaa alkovia, se on erittäin söpö. ”– asukas

Erityiskiitosta sai tänä vuonna myös NAL Asuntojen asiakaspalvelu (4,4). Avoimissa palautteissa kiiteltiin asiakaspalvelun ystävällisyyttä, joustavuutta ja nopeaa vastausaikaa.

”Hyvää asiakaspalvelua, nopeaa reagointia ja hyvin pystyy löytämään kompromisseja.” – asukas

”NAL Asunnot eroavat mielestäni muista selvästi jo asiakaspalvelullaan, asiat hoituvat nopeasti ja helposti.” – asukas

”Todella ystävällinen asiakaspalvelu!” – asukas

Kyselyn avoimet vastaukset ilahduttavat NAL Asuntojen työntekijöitä aina, ja ne käydään läpi tarkkaan.

”Se, että meidät koetaan inhimillisenä, reiluna ja luotettavana, lämmittää sydäntä!” – kommentoi Päivi Ojala

Kyselyn tuloksia välitetään tarvittaessa eteenpäin yhteistyökumppaneille palvelun parantamiseksi. Kuten edellisvuosina, asukkaiden toiveet otetaan huomioon ja niitä pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Ensi vuonna kysely toteutetaan jälleen heti vuoden alussa.