Talotuutoreiden avulla viihtyisämpää ja yhteisöllisempää asumista

Olisiko mukavaa, että omassa kotitalossa asuisi joku, keneltä voisi saada apua pienissä asumisen ongelmissa tai joka järjestäisi asukkaille kivaa yhteistä tekemistä?

Entäpä miltä kuulostaisi yhdistää asuminen ja palkkatyö? Anna Linho ja Samu Näppinen asuvat NAL Asuntojen talossa vuokralla ja edistävät työkseen asukkaiden viihtymistä.

Anna Linho ja Samu Näppinen ovat talotuutoreita. He ovat NAL Asuntojen asukkaita, joiden työnä on lisätä viihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja arjen sujuvuutta omassa asuintalossaan. Talotuutoreiden työtehtävät koostuvat esimerkiksi yhteisen toiminnan järjestämisestä, naapureiden auttamisesta, talon yleisilmapiirin silmälläpidosta ja uusien asukkaiden perehdytyksestä talon tavoille.

Toiminnan avulla nuori saa samalla asunnon, lisätuloja ja arvokasta työkokemusta. Vuokranantajakin hyötyy, kun asukkaat viihtyvät pidempään ja asumisen ongelmat vähenevät.

Millaista sitten on työskennellä talotuutorina?

 

Asukas kenet kaikki tuntevat ja keneltä kysyä apua

”Talon oma kodin hengetär. Olen se, keneltä kysyä, jos et tiedä jotain ja kenet kaikki tietää.”

Näin työtään kuvailee Espoossa työskentelevä talotuutori Anna Linho. Linhon mukaan monelle nuorelle, joka muuttaa ensimmäistä kertaa omaan kotiin tai uudelle paikkakunnalle, yksin asuminen voi olla pelottava kokemus. Kun ei tiedä talon käytäntöjä eikä tunne ympärillä asuvia ihmisiä, olo voi tuntua turvattomalta.

Linhon mielestä on tärkeää, että kaikilla asukkailla on ainakin yksi henkilö, jonka talossa tuntee ja joka moikkaa.

”Kun itse muutin ensimmäistä kertaa, olisin kaivannut sellaista ihmistä, joka tietäisi enemmän kuin minä ja jonka puoleen olisi helppo kääntyä. ”

Linhosta ajatus siitä, että voisi itse olla muille asukkaille tällainen henkilö, tuntui mukavalta. Kynnys lähestyä vuokranantajaa erilaisissa asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa on monilla asukkailla korkea. Omassa talossa asuvalta tutulta talotuutorilta onkin usein helpompi pyytää apua.

Linhon mielestä talotuutorin tärkein tehtävä on yhteisöllisyyden kasvattaminen. Hän huolehtii asukkaiden yhteishengen vahvistamisesta järjestämällä asukkaille tapahtumia, ylläpitämällä asukkaille tarkoitettua Facebook-ryhmää ja pyörittämällä asukastoimikuntaa. Talossa onkin jo pidetty kerhohuoneen avajaistilaisuus, kesäjuhlat sekä olympialaiset.

 

Pyörien korjaamista, häiriöihin puuttumista ja kattolamppujen kiinnittämistä

Vantaalla talotuutorina toimiva Samu Näppinen oli tutustunut asukkaisiin ja auttanut naapureita jo ennen talotuutorin työn alkua, joten tuutoriksi lähteminen tuntui luonnolliselta.

Näppisen mukaan talotuutorina toimiminen on ennen kaikkea ”huolenpitoa siitä, että asukkailla on kaikki hyvin, sitä että olen helposti tavoitettaessa tarvittaessa”. Näppisestä on tärkeää, että talossa asuu joku, joka pitää jatkuvasti taloa silmällä ja kiinnittää huomiota talon sisäisiin menoihin. Talotuutorit voivatkin välittää vuokranantajalle arvokasta tietoa talon asioista sekä asukkaiden näkemyksistä ja tarpeista.

Näppinen luettelee työtehtäviinsä yleisistä tiloista huolehtimisen, asukkaiden auttamisen kaikenlaisissa tilanteissa sekä yhteydenottoihin vastaamisen. Joskus Näppinen auttaa korjaamaan naapurin polkupyörän, ulkoiluttaa koiria, kiinnittää kattolamppuja tai puuttuu yleisiin häiriötilanteisiin.

Maalta kotoisin oleva Näppinen on tottunut siihen, että naapuria autetaan. Hänen mukaansa työ myös sopii hänen luonteelleen – sosiaalinen ihminen, joka tykkää tehdä töitä muiden kanssa ja auttaa toisia.

”Kukapa ei tykkäisi siitä, että saa palkkaa siitä, että auttaa periaatteessa omassa kodissaan muita ihmisiä? ” – Näppinen toteaa.

 

NAL Asuntojen taloissa toimii tällä hetkellä kolme talotuutoria – yksi Vantaalla, yksi Espoossa ja yksi Helsingissä. Työtunteja kertyy kuukausittain maksimissaan 20. Työstä maksetaan korvaus.

Talotuutori-kokeilu on vuonna 2017 alkanut NAL Asuntojen, Pääkaupunkiseudun Nuorisoasuntojen ja Homma himaan -palvelun yhteinen hanke. Kukin talotuutori pääsee kehittämään tehtäviään omiin taitoihinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa sekä talonsa tarpeisiin sopiviksi yhdessä NAL Asuntojen ja alueen asumisneuvojan kanssa.

 

Käy myös katsomassa talotuutoreista tehty video!