NAL Asuntojen kiinteistöjä lämmitetään hiilineutraalisti

NAL Asunnot on siirtynyt vuoden 2021 alusta kiinteistöjen lämmityksessä ympäristöystävälliseen kaukolämpöön. Kaikki NAL Asuntojen kaukolämpöä käyttävät kiinteistöt lämpiävät vähintään 90 prosenttisesti hiilineutraalisti uusiutuvalla energialla. NAL Asunnoilla on yhteensä 44 kaukolämmitettyä kiinteistöä, joista 89% lämpiää nyt täysin hiilivapaasti. Lopuissa uusiutuvan energian osuus on 90–99,6%.

Hiilineutraalia lämpöä jätevedestä ja hukkalämmöstä

NAL Asuntojen käyttämää hiilivapaata kaukolämpöä tuotetaan muun muassa hukkalämmöstä, bio- ja kierrätyspolttoaineista, hakkuiden, metsänhoidon ja metsäteollisuuden sivutuotteista sekä jätteestä. Esimerkiksi Espoon ja Kirkkonummen alueen taloissa on käytössä Fortumin Eko5-tuote, jossa lämpö tuotetaan lämpö­pump­pujen avulla puhdis­te­tusta jäteve­destä ja palve­lin­kes­kuksien hukka­läm­möstä.

2,16 miljoonaa kiloa vähemmän päästöjä

Muutos vähentää CO2-päästöjä vuositasolla noin 2,16 miljoonaa kiloa. Määrä vastaa 15,4 miljoonan kilometrin autolla ajamista tai noin 200 suomalaisen vuosittaisia CO2-päästöjä.

Ympäristöystävälliseen kaukolämpöön siirtyminen on osa NAL Asuntojen vastuullisuuteen panostamista.

”Vastuullisuus- ja ympäristökysymykset ovat tärkeitä nuorille asukkaillemme. Haluamme vastuullisena vuokranantajana olla mukana ilmastotalkoissa myös omalta osaltamme. Nyt tehdyt muutokset kaukolämmön tuotantomuodoissa ovat osa määrätietoista työtämme yhteiskuntavastuullisena toimijana.” kertoo NAL Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Samuli Killström.

Kaikki NAL Asuntojen kiinteistösähkö on ollut 100% uusiutuvalla energialla tuotettua vuodesta 2019.

 

Lisätietoja:

Samuli Killström, toimitusjohtaja, NAL Asunnot Oy

050 420 3964 / samuli.killstrom@nalasunnot.fi