NAL Asunnot julkaisi ensimmäisen vastuullisuusohjelmansa

NAL Asunnot on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusohjelmansa. Ohjelma linjaa keskeisimmät vastuullisuusteemat ja tavoitteet, joiden avulla yhtiö pyrkii kehittämään toimintaansa yhä kestävämmäksi vuosina 2021–2023.

NAL Asuntojen tavoitteena on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä ja ilmastoystävällisistä teoista tunnettu vuokranantaja, joka rakentaa asioita kestävästi sekä kantaa vastuuta yhteisestä tulevaisuudesta.

Painotus viihtyisissä kodeissa, ilmastoystävällisessä asumisessa, reilussa liiketoiminnassa ja hyvinvoivassa henkilöstössä

NAL Asuntojen toimintaympäristöön liittyvien megatrendien, sidosryhmien odotusten sekä yhtiön toiminnan sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristövaikutusten pohjalta on muodostettu neljä pääteemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelma rakentuu. Teemat ovat viihtyisiä koteja nuorille, ilmastoystävällinen asuminen, hyvinvoiva henkilöstö ja reilu liiketoiminta. Jokaiselle teemalle ja näkökulmalle on määritelty omat vastuullisuustavoitteet, joiden avulla yhtiö kehittää toimintaansa.

Tarjoamalla kohtuuhintaisia ja viihtyisiä koteja nuorille aikuisille, NAL Asunnot tukee nuorten itsenäistymistä, työelämään siirtymistä ja ehkäisee syrjäytymistä sekä asunnottomuutta. NAL Asunnot on nuorille turvallinen, vakaa ja välittävä vuokranantaja. Yhtiö panostaa asukkaiden hyvinvointia tukevaan turvalliseen ja viihtyisään asumiseen.

NAL Asunnot edistää ilmastoystävällistä asumista vahvistamalla toiminnassaan kiertotaloutta, energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä sekä motivoimalla asukkaitaan ekologisempaan asumiseen.

Yhtiön vastuullisen toiminnan lähtökohtana on eettinen ja reilu liiketoiminta. Syrjinnän ehkäisy ja avoimuus rahavirroissa ovat NAL Asunnoille reilun liiketoiminnan perusta.

Koska tyytyväisten asukkaiden takana on hyvinvoiva henkilöstö, NAL Asunnoille on erittäin tärkeää huolehtia henkilöstön viihtyvyydestä sekä tyytyväisyydestä. NAL Asunnoilla henkilöstöllä on turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet ja mahdollisuus kehittää osaamistaan.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta on myös laadittu jokaiselle teemalle vastuullisuuslupaus. Lupauksiin pyrimme vuosittaisten vastuullisuustavoitteiden avulla.

”Panostamme tulevina vuosina vahvasti niin taloudelliseen, sosiaaliseen kuin ympäristövastuullisuuteen. Vastuullisuus on tärkeässä osassa uutta strategiaamme ja yksi kolmesta yhtiömme toimintaa määrittävästä arvosta. Vastuullisuusohjelma luo meille selkeät askelmerkit siihen, miten käytännössä toteutamme arvojamme ja sidomme vastuullisuuden osaksi kaikkea toimintaamme.” kertoo toimitusjohtaja Samuli Killström.