NAL Asunnot vähentää päästöjä Helenin Kiertolämmön ja päästöttömän jäähdytyksen avulla

NAL Asuntojen kiinteistöt Helsingissä lämpiävät jatkossa osin Helenin Kiertolämmöllä. Kiertolämpö on päästötöntä, hiilineutraalia, kierrätettyä ja jatkojalostettua hukkalämpöä.

NAL Asunnoilla on Helsingissä yli 20 kaukolämmitettyä kiinteistöä. Kiertolämmön käyttöönotosta saatava päästövähennys vastaa 562 auton vuosittaisia päästöjä eli noin 8 miljoonan henkilöautokilometrin päästöjä.

–  Vastuullisena toimijana haluamme mahdollisuuksiemme mukaan vähentää päästöjämme ja olla mukana ilmastotalkoissa. Nuoret asukkaamme ovat hyvin ilmastotietoisia ja haluamme vuokranantajana tälläkin päätöksellä vastata asukkaidemme toiveisiin, toteaa NAL Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Samuli Killström.

Kiertolämpö on mm. jäteveden sekä konesaleissa, sähköasemilla ja teollisuuden prosesseissa syntyvästä hukkalämmöstä Helenin Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksessa sekä Esplanadin lämpöpumppulaitoksessa jalostettua päästötöntä kaukolämpöä. Lämpöpumppulaitoksissa käytettävä sähkö on uusiutuvaa ja CO2-vapaata, jonka vuoksi Kiertolämpö on täysin päästötöntä.

–  Helen investoi lähivuosina merkittävästi hiilineutraaliin ja vähäpäästöiseen lämmöntuotantoon, ja Kiertolämpö on osa tätä. Investoinneilla on suora vaikutus kaukolämmön päästöjen pienenemiseen ja Helenin hiilineutraaliustavoitteen toteutumiseen. Samalla teemme päästövähennykset mahdollisiksi myös asiakkaillemme, sanoo Tuomas Ojanperä Heleniltä.

NAL Asunnoilla käytössä oleviin päästöttömiin energiaratkaisuihin lukeutuu myös Helenin hiilineutraali kaukojäähdytys.