Kaikissa taloissamme on yhteiset järjestyssäännöt. Kaikkien asukkaidemme tulee käytöksellään ottaa huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava myös siitä, että heidän vieraansa noudattavat sääntöjä.

Sääntöjen rikkominen voi johtaa vahingon korvaukseen tai asukkaan häätöön. Järjestyslaissa ja muualla lainsäädännössä on yleisiä, myös tätä kiinteistöä koskevia määräyksiä.

Yhteiset tilat ja ulkoalueet

Ulko-ovet pidetään aina lukittuina. Varmistathan, että ovet menevät uudestaan lukkoon, kun kuljet niistä.

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu yhteisissä sisätiloissa on kielletty. Yhteisillä ulkoalueilla tupakointi on kielletty kiinteistön tuuletusaukkojen välittömässä läheisyydessä ja lasten leikkipaikoilla. Kaikkien asukkaiden tulee pitää yhteisten tilojen siisteydestä huolta. Yhteisillä parvekkeilla ei saa syljeskellä eikä roskata.

Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Tavaran säilytys porraskäytävillä sekä kellarin ja ullakon käytävillä on kielletty. Polkupyöriä ja lastenvaunuja tulee säilyttää niille varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on kielletty.

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava huoltoyhtiölle.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat tulee lajitella ohjeiden mukaan ja viedä pakattuina jäteastioihin.

Muiden kuin talousjätteiden poiskuljetuksesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet pitää viedä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla ja ainoastaan liikennekäytössä oleville ajoneuvoille (ei asuntovaunuille). Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty. Autopaikoilla ei saa säilyttää romua.

Asunnot

Asunnoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00-07.00 on vältettävä melua.

Asunnoissa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Mikäli asukas tupakoi asunnossaan, hän joutuu korvaamaan asunnon puhdistuksesta aiheutuvat kustannukset.

Asuntoja on siivottava ja hoidettava huolellisesti. Ikean LACK-hyllyjen, sisustustarrojen ja videotykkien kiinnittäminen on kielletty. Jos vuokralainen kiellosta huolimatta kiinnittää seiniin/kattoon/oviin edellä mainittuja asioita, NAL Asunnot laskuttaa asukasta jälkien korjaamisesta.

Mihinkään muutoksiin, korjauksiin tai maalaustöihin ei saa ryhtyä ilman NAL Asuntojen lupaa.

Vesivuodoista ja muista huoneistossa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava huoltoyhtiölle.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

Parvekkeet on pidettävä siisteinä. Parvekkeilta sekä luhti- ja porraskäytäviltä tavaroiden heittely on ehdottomasti kielletty.

Muuttoilmoitus

Vuokralaisen tulee irtisanoessaan vuokrasuhteensa ilmoittaa varsinainen muuttopäivänsä. Vuokranantajalle ja huoltoyhtiölle on ilmoitettava myös muiden asunnossa asuvien poismuutosta tai myöhemmin asumaan tulevien henkilöiden sisään muutosta.

Tuulettaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen ja tuulettaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla ja ilmoitettuina aikoina. Tekstiilien tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella. Mattoja ei kuivateta kuivaushuoneessa.

Lemmikkieläimet

Asuntojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita tai talossa liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia.

Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Määräysten rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen voi johtaa vahingonkorvaukseen ja/tai vuokrasopimuksen purkamiseen.